اعضای هیئت علمی گروه کودکان عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي CV
دكتر حميد رحيمي CV
دكتر سيدناصرالدين مصطفوي CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir