اعضای هیئت علمی گروه کودکان عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر زهرا پورمقدس CV
2 دکتر حمید رحیمی CV
3 دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي CV
4 دكتر سيدناصرالدين مصطفوي CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir