اعضای هیئت علمی هماتولوژی و سرطان شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/19-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1  دکتر مهدی محمودزاده http://isid.research.ac.ir/Mahdi_Mahmoodzadeh
2  دکتر ولی اله مهرزاد http://isid.research.ac.ir/Valiollah_Mehrzad
3 دکتر فرزانه اشرفی http://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Ashrafi
4 دکتر علیرضا صادقی گزنی http://isid.research.ac.ir/Alireza_Sadeghi2
5

دکتر محمد صالح پیکر

 

   
6 دکتر علی حاجی غلامی http://isid.research.ac.ir/Ali_Hajigholami
7 دکتر مهران شریفی اصفهانی http://isid.research.ac.ir/Mehran_Sharifi
8 دکتر علی درخشنده http://isid.research.ac.ir/Alidarakhshandeh

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir