اعضای هیئت علمی هماتولوژی و سرطان شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر مهدی محمودزاده http://isid.research.ac.ir/Mahdi_Mahmoodzadeh
 دکتر ولی اله مهرزاد http://isid.research.ac.ir/Valiollah_Mehrzad
دکتر فرزانه اشرفی http://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Ashrafi
دکتر علیرضا صادقی گزنی http://isid.research.ac.ir/Alireza_Sadeghi2
دکتر علی حاجی غلامی http://isid.research.ac.ir/Ali_Hajigholami
دکتر محمدرضا خسروی http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Khosravi
دکتر مهران شریفی اصفهانی http://isid.research.ac.ir/Mehran_Sharifi
دکتر امیر عباس نکویی نایینی http://isid.research.ac.ir/SeyedAmirAbbas_Nekouie

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir