اعضای هیئت علمی نفرولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر شهرزاد شهیدی CV
 دکتر افسون امامی CV
 دکتر عبدالامیر عطاپور CV
 دکتر حمید نصری CV
دکتر شیوا صیرفیان CV
دکتر شهرام طاهری CV
دکتر مژگان مرتضوی CV
دکتر فیروزه معین زاده CV
دکتر سحر وحدت CV
دکتر محمد متین فر CV  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir