اعضای هیئت علمی نفرولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/12/23-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر افسون امامی نائینی 

http://isid.research.ac.ir/Afsoon_EmamiNaini

 

دکتر شهرزاد شهیدی http://isid.research.ac.ir/Shahrzad_Shahidi
دکتر شیوا صیرفیان http://isid.research.ac.ir/Shiva_Seyrafian
دکتر شهرام طاهری http://isid.research.ac.ir/Shahram_Taheri
دکتر عبدالامیر عطاپور http://isid.research.ac.ir/Abdolamir_Atapour
دکتر مژگان مرتضوی http://isid.research.ac.ir/Mojgan_Mortazavi
دکتر فیروزه معین زاده http://isid.research.ac.ir/Firouzeh_Moeinzadeh
 دکتر حمید نصری http://isid.research.ac.ir/Hamid_Nasri
دکتر سحر وحدت http://isid.research.ac.ir/Sahar_Vahdat

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir