اعضای هیئت علمی نفرولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/05/09-7:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر افسون امامی نائینی 

http://isid.research.ac.ir/Afsoon_EmamiNaini

 

2 دکتر شهرزاد شهیدی http://isid.research.ac.ir/Shahrzad_Shahidi
3 دکتر شیوا صیرفیان http://isid.research.ac.ir/Shiva_Seyrafian
4 دکتر شهرام طاهری http://isid.research.ac.ir/Shahram_Taheri
5 دکتر عبدالامیر عطاپور http://isid.research.ac.ir/Abdolamir_Atapour
6 دکتر مژگان مرتضوی http://isid.research.ac.ir/Mojgan_Mortazavi
7 دکتر فیروزه معین زاده http://isid.research.ac.ir/Firouzeh_Moeinzadeh
8  دکتر حمید نصری http://isid.research.ac.ir/Hamid_Nasri
9 دکتر سحر وحدت http://isid.research.ac.ir/Sahar_Vahdat

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir