اعضای هیئت علمی غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد جمعه,1398/12/23-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر اشرف امین الرعایا http://isid.research.ac.ir/Ashraf_Aminorroaya
دکتربیژن ایرج http://isid.research.ac.ir/Bijan_Iraj
 دکتر علی کچویی http://isid.research.ac.ir/Ali_Kachuei
دکتر حسن رضوانيان http://isid.research.ac.ir/Hassan_Rezvanian
دکتر منصور سياوش http://isid.research.ac.ir/Mansour_SiavashDastjerdi
دکتر رضوان صالحی دوست http://isid.research.ac.ir/Rezvan_Salehidoost
دکتر مژگان کریمی فر http://isid.research.ac.ir/Mozhgan_Karimifar

دكتر راحله سادات سجاد 

 

http://isid.research.ac.ir/RaheleSadat_Sajad

دكتر مريم حيدرپور

 

http://isid.research.ac.ir/Heydarpour_Maryam

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir