اعضای هیئت علمی غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-7:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1  دکتر اشرف امین الرعایا http://isid.research.ac.ir/Ashraf_Aminorroaya
2 دکتربیژن ایرج http://isid.research.ac.ir/Bijan_Iraj
3  دکتر علی کچویی http://isid.research.ac.ir/Ali_Kachuei
4 دکتر حسن رضوانيان http://isid.research.ac.ir/Hassan_Rezvanian
5 دکتر منصور سياوش http://isid.research.ac.ir/Mansour_SiavashDastjerdi
6 دکتر رضوان صالحی دوست http://isid.research.ac.ir/Rezvan_Salehidoost
7 دکتر مژگان کریمی فر http://isid.research.ac.ir/Mozhgan_Karimifar
8

دكتر راحله سادات سجاد 

 

http://isid.research.ac.ir/RaheleSadat_Sajad
9

دكتر مريم حيدرپور

 

http://isid.research.ac.ir/Heydarpour_Maryam

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir