اعضای هیئت علمی غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر اشرف امین الرعایا http://isid.research.ac.ir/Ashraf_Aminorroaya
 دکتر علی کچویی http://isid.research.ac.ir/Ali_Kachuei
 دکتر نوشین خليلي http://isid.research.ac.ir/Noushin_Khalili
دکتر حسن رضوانيان http://isid.research.ac.ir/Hassan_Rezvanian
دکتر منصور سياوش http://isid.research.ac.ir/Mansour_SiavashDastjerdi
دکتربیژن ایرج http://isid.research.ac.ir/Bijan_Iraj
 

دکتر رضوان صالحی دوست http://isid.research.ac.ir/Rezvan_Salehidoost
دکتر مژگان کریمی فر http://isid.research.ac.ir/Mozhgan_Karimifar

دكتر راحله سادات سجاد 

 

   

دكتر مريم حيدرپور

 

   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir