اعضای هیئت علمی ریه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر محمد امامی اردستانی http://isid.research.ac.ir/Mohammad_EmamiArdestani
2 دکتر بابک امراء http://isid.research.ac.ir/Babak_Amra
3 دکتر رامین سامی http://isid.research.ac.ir/Ramin_Sami  
4  دکتر فروغ سلطانی نژاد http://isid.research.ac.ir/Forogh_Soltaninejad 
5  دکتر منصور شهپریان پور http://isid.research.ac.ir/Mansour_Shahparian
6 دکتر سمیه صادقی حداد زواره http://isid.research.ac.ir/Somayeh_Sadeghi
7  دکتر فرزین غیاثی http://isid.research.ac.ir/Farzin_Ghiasi
8 دکتر زهره نادری قمبوانی http://isid.research.ac.ir/Person.php?personId=14143854

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir