اعضای هیئت علمی روماتولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/05-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر منصور ثالثی http://isid.research.ac.ir/Mansour_Salesi
دکتر زهرا سیدبنکدار http://isid.research.ac.ir/Zahra_SayedBonakdar
دکتر علی محمد فاطمی http://isid.research.ac.ir/Alimohammad_Fatemi
دکتر هادی کریم زاده http://isid.research.ac.ir/Hadi_Karimzadeh
دکتر منصور کریمی فر http://isid.research.ac.ir/Mansoor_Karimifar
دکتر پیمان متقی http://isid.research.ac.ir/Peyman_Mottaghi
دکتر مریم موسوی http://isid.research.ac.ir/Maryam_Mousavi

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir