اعضای هیئت علمی روماتولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/05/09-7:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر منصور ثالثی http://isid.research.ac.ir/Mansour_Salesi
2 دکتر علی محمد فاطمی http://isid.research.ac.ir/Alimohammad_Fatemi
3 دکتر هادی کریم زاده http://isid.research.ac.ir/Hadi_Karimzadeh
4 دکتر منصور کریمی فر http://isid.research.ac.ir/Mansoor_Karimifar
5 دکتر پیمان متقی http://isid.research.ac.ir/Peyman_Mottaghi
6 دکتر مریم موسوی http://isid.research.ac.ir/Maryam_Mousavi
7 دکتر بهرام پاکزاد http://isid.research.ac.ir/Bahram_Pakzad

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir