اعضای هیئت علمی روماتولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/01/27-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر هادی کریم زاده CV
دکتر زهرا سیدبنکدار CV
دکتر منصور کریمی فر CV
دکتر علی محمد فاطمی CV
دکتر پیمان متقی CV
دکتر مریم موسوی CV  
دکتر منصور ثالثی CV
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir