اعضای هیئت علمی جنرال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر  الهام رئوفی CV
دکتر الهام کلانتری CV
دکتر بهرام پاکزاد CV
دکتر مهدی کاظمی  CV  
دکتر نرگس انصاری اسفه  CV  
دکتر سمانه پورعجم  CV
دکتر محمد شیرزادی CV

دکتر مرجان گلشنی

CV
دکتر مهرزاد سلماسی CV  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir