اعضای هیئت علمی جنرال

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر  الهام رئوفی CV
دکتر الهام کلانتری CV
دکتر بهرام پاکزاد CV
دکتر مهدی کاظمی  CV  
دکتر نرگس انصاری اسفه  CV  
دکتر سمانه پورعجم  CV
دکتر محمد شیرزادی CV

دکتر مرجان گلشنی

CV
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir