اعضای هیئت علمی تنفس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر فرزین غیاثی CV
 دکتر علی میرعلایی CV  
 دکتر منصور شهپریان پور CV
دکتر بابک امراء CV
دکتر محمد امامی اردستانی CV
دکتر فروغ سلطانی نژاد CV 
دکتر سمیه صادقی حداد زواره CV  
دکتر رامین سامی CV  
دکتر زهره نادری قمبوانی CV  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir