اعضای معاونت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/01/31-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در معاونت شماره تلفن
 دکتر مجید محمدی زاده  فوق تخصص نوزادان  معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929047
مسعود برومند لیسانس مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929058
فاطمه شکرین لیسانس کارشناس 37929006
حسین شکل آبادی دیپلم کمک کارشناس 37929006
پروین فانی دیپلم   37929006
نفیسه خاصه تراش لیسانس تایپیست و مسئول سایت 37929006
اکرم راوش دیپلم بایگان 37929006

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir