اعضای معاونت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/24-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در معاونت شماره تلفن
 دکتر مجید محمدی زاده  فوق تخصص نوزادان  معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929047
مسعود برومند لیسانس مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929058
فاطمه شکرین لیسانس کارشناس 37929006
حسین شکل آبادی دیپلم کمک کارشناس 37929006
پروین فانی دیپلم   37929006
نفیسه خاصه تراش لیسانس تایپیست 37929006
اکرم راوش دیپلم بایگان 37929006
اعظم السادات شاملی فوق دیپلم کمک کارشناس و مسئول سایت 37929006
فریناز علی بیگ دیپلم متصدی امور دفتری 37929006

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir