اعضائ هیئت علمی گروه کودکان گوارش

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر حسين صانعيان CV
دكتر فاطمه فاموري CV
دكتر پيمان نصري CV
دكتر مجيد خادميان CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir