اعضائ هیئت علمی گروه کودکان گوارش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر مجید خادمیان CV
2 دكتر حسين صانعيان CV
3 دكتر فاطمه فاموري CV
4 دكتر پيمان نصري CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir