اعضائ هیئت علمی گروه کودکان نورولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر محمدرضا قضاوي CV
دكتر اميد يقيني CV
دكتر جعفر نصيري CV
دكتر تكتم موسويان CV
دکتر ندا حسینی CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir