اعضائ هیئت علمی گروه کودکان نورولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-7:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر محمدرضا قضاوي CV
دكتر اميد يقيني CV
دكتر جعفر نصيري CV
دكتر تكتم موسويان CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir