اعضاء

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-13:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت در معاونت شماره تلفن عکس
دکتر احمدرضا زمانی  دکترای نخصصی پزشکی اجتماعی معاون دانشجویی فرهنگی 37929064
دکتر شراره مقیم دکترای میکروب شناسی و ویروس شناسی قائم مقام معاون دانشجویی فرهنگی  

فریناز علی بک

دیپلم علوم تجربی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پیراپزشکی

37929064
امیر تاج کارشناسی تکنولوژی آموزشی و مدیریت 

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

37929064
الهام احسانی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

37929064
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir