اعضاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت در معاونت شماره تلفن عکس
دکتر شراره مقیم  دکترای نخصصی باکتری شناسی معاون دانشجویی فرهنگی 37929064
دکتر علیرضا صفائیان  دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی مشاور معاون دانشجویی فرهنگی 37929064  

فریناز علی بک

دیپلم علوم تجربی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پیراپزشکی

37929064
امیر تاج کارشناسی تکنولوژی آموزشی و مدیریت 

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

37929064
الهام احسانی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

37929064

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir