اعضاء

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/11-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در معاونت میزان تحصیلات شماره تماس
دکتر شقایق حق جو سردبیر مجله
 
 
لیلی اله بخشیان کارشناس مجله    
سمیه دوستی کارشناس مجله    
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir