اعضاء

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/11-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در معاونت میزان تحصیلات شماره تماس
دکتر شقایق حق جو سردبیر مجله
 
 
لیلی اله بخشیان کارشناس مجله    
سمیه دوستی کارشناس مجله    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir