اعضاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
اعضاء کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت دانشکده پزشکی
دبیر: جناب آقای دکتر حمید کلانتری

 اعضاء:

آقایان: دکتر علی اصیلیان  - دکتر محمد زارع -  دکتر مهدی راستی- دکتر محمد علی تحریریان -

دکتر رضا باقریان - دکتر علی کچوئی- دکتر عطا اله قهیری- دکتر محمدرضا مرآثی - دکتر افشین امیر پور - دکتر مسعود بهرامی - دکتر حمید کریمی - دکتر مهرداد محمدی

دکتر رضا عزیز خانی - دکتر امید یقینی  و آقای رضا آقایی

خانم ها:  دکتر آتوسا ادیبی- دکتر میترا جبل عاملی- دکتر میترا حیدر پور- دکتر زمزم پاک نهاد - دکتر شیلا حقیقت

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir