اعضاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت شماره تلفن عکس
دکتر پرهام رئیسی دکتری تخصصی - فیزیولوژی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی 3792-9106
دکتر پروانه نیک پور دکتری تخصصی - ژنتیک ملکولی مسئول امور آموزشی و پژوهشی معاونت تحصیلات تکمیلی 9143

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی(گروه اول)

دکتر سید حسین حجازی دکتری تخصصی - انگل شناسی پزشکی
 
عضو شورای تحصیلات تکمیلی
 
9173
دکتر زیبا رجایی دکتری تخصصی _ فیزیولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9181
دکتر روشنک ابوترابی دکتری تخصصی _ علوم تشریحی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9163  
دکتر علیرضا عندلیب دکتری تخصصی _ ایمنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9097
دکتر حسین فاضلی دکتری تخصصی - باکتری شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9039  
دکتر احمد شانئی دکتری تخصصی _ فیزیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9080
دکتر محمد رضا شریفی دکتری تخصصی- پزشکی ملکولی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 90377  
دکتر محمد ابطحی دکتری تخصصی _ حشره شناسی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9110
دکتر محمد مظاهری دکتری تخصصی _طب ایرانی عضو شورای تحصیلات تکمیلی-شاغل در بیمارستان امین    
دکتر حوریه انصاری دکتری تخصصی - پزشکی اجتماعی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 8110  

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی(گروه دوم)

دکتر مریم راد احمدی دکتری تخصصی - فیزیولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9176
دکتر حسین خان احمد دکتری تخصصی - بیوتکنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9197  
دکتر مجید خیراللهی دکتری تخصصی - ژنتیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر فرخنده پورسینا دکتری تخصصی - باکتری شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر عباسعلی اسکندریان دکتری تخصصی - انگل شناسی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر سید حسین میرهندی دکتری تخصصی -قارچ شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر ناظم قاسمی دکتری تخصصی - بافت شناسی و جنین شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی دکتری تخصصی - ایمنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9082
دکتر محمد رضا سلامت دکتری تخصصی - فیزیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9080  
دکتر امیر میرمحمدصادقی فوق تخصص- جراحی قلب عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر ندا توکلی دکتری تخصصی - پزشکی اجتماعی عضور شورای تحصیلات تکمیلی 8110  

کارمندان معاونت

بیگم حسینی دارانی دیپلم - ریاضی مسئول دفتر 9106  
مینا فصیحی کارشناس - مترجمی زبان انگلیسی کارشناس 9108  
مینا مختاری کارشناس - تاریخ کارشناس 9108  
بهشته نامداری کارشناس - بهداشت کارشناس 9107  
فریبا شاهزیدی دیپلم -فرهنگ و ادب ماشین نویس 9106  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir