اعضاء

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/27-6:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت شماره تلفن عکس
دکتر نپتون سلطانی دکتری تخصصی - فیزیولوژی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی 3792-9106
         

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر علیرضا عندلیب دکتری تخصصی _ ایمنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9097
دکتر احمد شانئی دکتری تخصصی _ فیزیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9080
دکتر محمد مظاهری دکتری تخصصی _طب ایرانی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی

شاغل در بیمارستان امین

34474246
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

کارمندان معاونت

سیمه جانقربان کارشناس - مدیریت دولتی

کارشناس

takmili.edu@med.mui.ac.ir

9106  
مینا فصیحی کارشناس - مترجمی زبان انگلیسی کارشناس

basic-edu@mui.ac.ir

9108  
مینا مختاری کارشناس - تاریخ

کارشناس

education2@med.mui.ac.ir

9109  
بهشته نامداری کارشناس - بهداشت کارشناس 9107  
فریبا شاهزیدی دیپلم -فرهنگ و ادب ماشین نویس 9106  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir