اعضاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت در معاونت شماره تلفن عکس
دکتر حمید رحیمی فوق تخصص عفونی اطفال معاون آموزشی پزشکی عمومی 37929124
دکتر حسین صالحی phdآناتومی

قائم مقام معاون آموزشی پزشکی عمومی

در امور مرتبط با علوم پایه

37929124
دکتر مجید زمانی متخصص طب اورژانس

قائم مقام معاون آموزشی پزشکی عمومی

در امور بالینی

37929124
دکتر لیلا ملکی

دکترای پزشکی عمومی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

ریاست اداره آموزش پزشکی عمومی و مدیر امور آموزشی 37929066
اصغر خدایی دیپلم امور دفتری آموزش 37929053
فریبا عیدی وندی دیپلم تایپیست 37929124
مریم خلیقی دیپلم نماینده خدمات ماشینی دانشگاه در دانشکده پزشکی(اپراتور) 37929044
اکبر شیریان کاردانی شیمی کمک کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052
مرتضی محسنی پور دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052
دکترآتوسا اسماعیلی دکترای پزشکی عمومی کارشناس مسئول ارزشیابی فراگیر ICM 37929113
دکتر الهه هفت برادران دکترای پزشکی عمومی کارشناس امور پژوهشی واحد ICM 37929113
علیرضا سلیمی مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی ICM 37929112
آزیتا بقایی پور کاردانی حسابداری اپراتور واحد ICM 37929114
امیر دهقانی   کمک کارشناس امور آموزشی واحد کارآموزی 37929020
مهران اله وردی مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی  کارورزی 37929071
الهه سعیدی نیا کارشناس مدارک پزشکی کارشناس امور آموزشی علوم پایه 37929198

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir