اعضاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-12:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت در معاونت شماره تلفن عکس
دکتر امید یقینی فوق تخصص اعصاب اطفال معاون آموزشی پزشکی عمومی 37929124
دکتر حسین صالحی phdآناتومی

قائم مقام معاون آموزشی پزشکی عمومی

در امور مرتبط با علوم پایه

37929124
دکتر مجید زمانی متخصص طب اورژانس

قائم مقام معاون آموزشی پزشکی عمومی

در امور بالینی

37929124
مهندس محمد حسین فروزنده طراحی فضای سبز

رئیس اداره خدمات آموزش پزشکی عمومی

و مدیر امور آموزشی دانشکده

37929066
محمدرضا کیان مهر کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی کارشناس پژوهشی 37929052  
اصغر خدایی دیپلم امور دفتری آموزش 37929053
فریبا عیدی وندی دیپلم تایپیست 37929124
مریم خلیقی دیپلم نماینده خدمات ماشینی دانشگاه در دانشکده پزشکی(اپراتور) 37929044
اکبر شیریان کاردانی شیمی کمک کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052
مرتضی محسنی پور دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052
دکتر لیلی ملکی دکترای پزشکی عمومی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی کارشناس مسئول ارزشیابی و آزمون های دانشکده(واحدICM) 37929113
دکتر آتوسا اسماعیلی دکترای پزشکی عمومی کارشناس مسئول ارزشیابی فراگیر ICM 37929113
دکتر الهه هفت برادران دکترای پزشکی عمومی کارشناس امور پژوهشی واحد ICM 37929113
علیرضا سلیمی مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی ICM 37929112
آزیتا بقایی پور کاردانی حسابداری اپراتور واحد ICM 37929114
اختر امامی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی کارشناس ارشد امور آموزشی  و مسئول امور کارآموزی 37929020
امیر دهقانی دیپلم کمک کارشناس امور آموزشی واحد کارآموزی 37929020
مهران اله وردی مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی  کارورزی 37929071
الهه سعیدی نیا کارشناس مدارک پزشکی کارشناس امور آموزشی کارورزی 37929071

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir