اعضاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/22-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت در معاونت شماره تلفن عکس

دکتر کیان

حشمت قهدریجانی

متخصص قلب و عروق معاون آموزشی پزشکی عمومی 37929124

دکترلیلا

ملکی

دکترای پزشکی عمومی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

ریاست اداره آموزش پزشکی عمومی و مدیر امور آموزشی  

دکتر

آتوسا

اسماعیلی

دکترای پزشکی عمومی کارشناس مسئول ارزشیابی فراگیر ICM 37929113

دکتر

الهه

هفت برادران

دکترای پزشکی عمومی کارشناس امور پژوهشی واحد ICM 37929113

اصغر

خدایی

دیپلم امور دفتری آموزش 37929053

مریم

خلیقی

دیپلم نماینده خدمات ماشینی دانشگاه در دانشکده پزشکی(اپراتور) 37929044

اکبر

شیریان

کاردانی شیمی کمک کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052

مرتضی

محسنی پور

دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناس امور آموزشی واحد علوم پایه 37929052

علیرضا

سلیمی

مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی ICM 37929112

امیر

دهقانی

  کمک کارشناس امور آموزشی واحد کارآموزی 37929020

مهران

اله وردی

مهندسی کشاورزی کارشناس امور آموزشی  کارورزی 37929071

الهه

سعیدی نیا

کارشناس مدارک پزشکی کارشناس امور آموزشی علوم پایه 37929198

محمد رضا

اجلوییان

فوق لیسانس مدیریت

مسئول واحد امتحانات

 

37929200  

مهندس داود

مهدور

کارشناس کامپیوتر

مسئول هماهنگی آموزش مجازی

کارشناس واحد امتحانات

37929222  

شهرزاد

نصیب زاره

دیپلم کامپیوتر متصدی امور دفتری 37929124  

میترا

نظیفی

کارشناس کتابداری متصدی امور دفتری 37929112  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir