اعضاء هیات علمی وابسته گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
اعضای هیات علمی بهداشت وابسته
       
اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی وابسته
       
اعضای هیات علمی پزشکی وابسته
  خانم دکتر گلشیری cv
اعضای هیات علمی توانبخشی وابسته
       
اعضای هیات علمی داروسازی وابسته
  آقای دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی cv
اعضای هیات علمی دندان پزشکی وابسته
       
اعضای هیات علمی علوم تغذیه وابسته
       
اعضای هیات علمی فناوری های نوین وابسته
       
اعضای هیات علمی مدیریت و اطلاع رسانی وابسته
       
اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وابسته
       
  آقای دکتر امیر کشاورزیان cv
  آقای دکتر محسن رضایی آدریانی cv
  آقای دکتر رضا روزبهانی cv
  آقای دکتر خسرو نقیبی cv
  آقای دکتر مرتضی حیدری cv
  آقای دکتر خلیل امیرزاده cv
  آقای دکتر سعید مجیدی نژاد cv
  آقای دکتر حمید شفیع زاده cv
  خانم دکتر نیکو یمانی cv
  خانم دکتر ماهرخ کشوری cv
       
  خانم دکتر نرگس معتمدی cv
  خانم دکتر ندا یاوری cv

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir