اعضاء هیات علمی وابسته گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
اعضای هیات علمی پزشکی وابسته
  آقای دکتر رضا روزبهانی cv
  خانم دکتر نرگس معتمدی cv
  خانم دکتر گلشیری cv
  آقای دکتر خسرو نقیبی cv
  آقای دکتر مرتضی حیدری cv
  آقای دکتر سعید مجیدی نژاد cv
       
اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی وابسته
  خانم دکتر ماهرخ کشوری cv
اعضای هیات علمی بهداشت وابسته
       
       
اعضای هیات علمی توانبخشی وابسته
       
اعضای هیات علمی داروسازی وابسته
  آقای دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی cv
اعضای هیات علمی دندان پزشکی وابسته
       
اعضای هیات علمی علوم تغذیه وابسته
       
اعضای هیات علمی فناوری های نوین وابسته
       
اعضای هیات علمی مدیریت و اطلاع رسانی وابسته
       
اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وابسته
  خانم دکتر نیکو یمانی cv
اساتید مدعو
  آقای دکتر محسن رضایی آدریانی cv
  آقای دکتر امیر کشاورزیان cv
  آقای دکتر خلیل امیرزاده cv
  آقای دکتر حمید شفیع زاده cv
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir