اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/15-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر سعید خسروی CV
 دکتر بابک وحدت پور CV
دكتر پريسا طاهري CV
 دكتر شيلا حقيقت CV
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir