اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-14:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 دكتر نسترن ايزدي CV
دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی CV
 دكتر فرزاد قشلاقي CV
 دكتر غلامعلي دوروشي CV
دکتر شیوا صمصام شریعت CV
دکتر رخساره معمار CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir