اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر ******

 

1

 

 دكتر نسترن ايزدي

 

CV

 

2

 

دكتر غلامعلي دوروشي

 

CV

 

3

 

دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی

 

CV

 

4

 

دکتر شیوا صمصام شریعت

 

 

CV

 

5

 

دكتر فرزاد قشلاقي

 

 

CV

 

 

6

 

دکتر رخساره معمار

 

CV

7 دکتر شافع جعفر ذوفقاری CV
8 دکتر آرمان اطرشی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir