اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اعضای محترم هیات علمی گروه بترتیب الفبا:

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس

 

1

 

دکتر آرمان اطرشی

 

مسوول پژوهشی

 

 

CV

 

2

 

 دكتر نسترن ايزدي

 

مدیر گروه

 

CV

 

3

 

دكتر غلامعلي دوروشي

 

مسوول  امور هیات علمی و دستیاران گروه

 

CV

 

4

 

دکتر شافع جعفر ذوفقاری

 

مسوول آموزشی

رئیس بخش ICU مسمومین

مسوول امور کارورزان گروه

 

CV

 

5

 

دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی

 

وابسته به گروه

 

CV

 

6

 

دكتر فرزاد قشلاقي

 

 

رئیس بخش

 

 

CV

 

 

7

 

دکتر رخساره معمار

 

وابسته به گروه

 

 

CV

 

8

 

 

دکتر کوروش نعمتی

 

عضو گروه

 

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir