اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/02/06-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر بهناز خانی CV
 دكتر عطا اله قهيري CV
دكتر فاطمه مستاجران CV
دكتر فردوس محرابيان CV
دكتر مينو موحدي CV
دكتر الهه زارعان CV
دكتر الهام نقشينه CV
دكتر زهرا شهشهان CV
دكتر فرحناز مردانيان CV
دكتر آذر دانش شهركي CV
دكتر تاج السادات علامه CV
دكتر زهرا علامه CV
دكتر فريبا بهنام فر CV
دكتر صفورا روح الامين CV
دکتر مریم حاج هاشمی CV
 
دکتر مریم هاشمی  
دکتر فهیمه ثابت  
دکتر لیلا موسوی سرشت  
دکتر الهام یوسفیان  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir