اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/04/02-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
دكتر عباس عطاري CV
 دكتر رضا باقريان CV
 دكتر غلامرضا خيرآبادي CV
 دكتر شهلا آكوچكيان CV
 دكتر مصطفي نجفي CV
دكتر سيد غفور موسوي CV
دكتر غلامحسين احمدزاده CV
دكتر محسن معروفي CV
دكتر حميد افشار CV
دكتر مهرداد صالحي CV
دكتر مجيد بركتين CV
دكتر غلامرضا قاسمي CV
دكتر امراله ابراهيمي CV
دكتر مژگان كاراحمدي CV
دكتر سرور آرمان CV
دكتر فرشته شكيبايي CV
دكتر كتايون شفيعي CV
 دكتر ويكتوريا عمراني فرد CV
 
دکتر فاطمه رجبی CV
دکتر محمدرضا شعربافچی زاده CV
دکتر افسانه کرباسی عامل CV
دکتر مریم امامی CV
دکتر مهدی معینی کربکندی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir