اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر مینا تجویدی CV
 دکتر حمید امامی CV
 دکتر سیمین همتی CV
 دکتر علی اخوان CV
دکتر مهناز رعایایی  CV
 
دکتر نادیا نجفی زاده  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir