اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-14:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر مینا تجویدی CV
 دکتر حمید امامی CV
 دکتر سیمین همتی CV
 دکتر علی اخوان CV
دکتر مهناز رعایایی  CV
 
دکتر نادیا نجفی زاده  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir