اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/05/16-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در گروه اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر مهناز رعایائی مدیرگروه https://isid.research.ac.ir/Mahnaz_Roayaei
2  دکتر سیمین همتی مسئول امور هیأت علمی https://isid.research.ac.ir/Simin_Hemati
3  دکتر مینا تجویدی ___

https://isid.research.ac.ir/Mina_Tajvidi

4 دکتر علی اخوان رئیس بخش پرتودرمانی
https://isid.research.ac.ir/Ali_Akhavan
5 دکتر نادیا نجفی زاده معاون پژوهشی گروه https://isid.research.ac.ir/Nadia_Najafizade

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir