اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-14:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکترمحمدباقرتوکلی برنامه هفتگی CV
 دکتر محمدرضا سلامت برنامه هفتگی CV
 دکتر داریوش شهبازی برنامه هفتگی CV
دکتر مسعود مصلحی برنامه هفتگی CV
دکتر پروانه شکرانی برنامه هفتگی CV
دکتر کیوان جباری برنامه هفتگی CV
دکتر احمد شانئی برنامه هفتگی CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir