اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتربهرام نصر اصفهانی    CV
 دکتر سید اصغر هوایی    CV
 دکتر حسن شجاعی    CV
دکتر جمشید فقری    CV
دکتر شراره مقیم    CV
دکتر حسین فاضلی    CV 
دکتر فرخنده پورسینا    CV
دکتر وجیهه کرباسی زاده   CV
دکتر تهمینه نریمانی   مشمول تعهدات

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir