اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/01/06-13:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتربهرام نصر اصفهانی استاد  CV
 دکتر سید اصغر هوایی استاد  CV
 دکتر حسن شجاعی استاد  CV
دکتر جمشید فقری دانشیار  CV
دکتر شراره مقیم دانشیار  CV
دکتر حسین فاضلی دانشیار  CV 
دکتر فرخنده پورسینا استادیار  CV
دکتر وجیهه کرباسی زاده استادیار CV
دکتر تهمینه نریمانی   مشمول تعهدات

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir