اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

دکتر محمد رضا شریفی

Prof. Mohammad Reza Sharifi

CV

دکتر حجت اله علایی

Prof. HojjatAllah Alaei

CV

دکتر مهدی نعمت بخش

Prof. Mehdi Nematbakhsh

CV

دکتر علی نسیمی

Dr. Ali Nasimi

CV

دکتر علی اصغر پورشانظری

Prof. Ali Asghar Pourshanazari

CV

دکتر شقایق حق جو جوانمرد

Dr. Shaghayegh Haghjooy Javanmard

CV

دکتر پرهام رئیسی

Dr. Parham Reisi

CV

دکتر زیبا رجایی

Dr. Ziba Rajaei

CV

دکتر مریم راداحمدی

Dr. Maryam Radahmadi

CV
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir