اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/11-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر ابراهيم اسفندياری CV
 دکتر محمد مردانی CV
دکتر حمید بهرامیان CV
دکتر روشنک ابوترابی CV
دکتر عباسعلی ربیعی CV
دكترغلامرضا دشتي رحمت آبادي CV
دکتر علی والیانی CV
دکتر مهدی نیکبخت CV
دکتر حسین صادقی CV
دكتر شهناز رضوي CV
دکتر بهمن رشیدی CV
دکتر بتول هاشمی بنی  CV
دکتر حسین صالحی CV
دکتر فرهاد گلشن ایرانپور CV
دکتر نوشین امیرپور CV
 دکتر فاطمه سادات مصطفوی  CV
دکتر میترا سلیمانی CV
دکتر ناظم قاسمی CV
دکتر گیتی زرین فرد PhD  بافت شناسی  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir