اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/01/27-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر نظام الدین برجیس CV
 دكتر سعيد سهيلي پور CV
 دكتر مهرداد رقاع CV
دكتر سيد احمدرضا اخوت CV
 دكتر سيد مجتبي ابطحي CV
دكتر سيد مصطفي هاشمي CV
دكتر سيد حميدرضا ابطحي CV
دكتر احمد رضائيان CV
دكتر اميرعباس كارگشايي CV
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir