اعضاء هیئت علمی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دكتر علي اصيليان https://isid.research.ac.ir/Ali_Asilian
 دكتر فريبا ايرجي https://isid.research.ac.ir/Fariba_Iraji
 دكتر ذبيح الله شاهمرادي https://isid.research.ac.ir/Zabihollah_Shahmoradi
دكتر فرحناز فاطمي https://isid.research.ac.ir/Farahnaz_FatemiNaeini
دكتر گيتا فقيهي https://isid.research.ac.ir/Gita_Faghihi
دكترفاطمه مختاري  https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mokhtari
دكتراميرحسين سيادت https://isid.research.ac.ir/AmirHossein_Siadat
 
دکتر فاطمه محقق https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mohaghegh
دکتر مینا صابر https://isid.research.ac.ir/Mina_Saber
دكتر نازيلا پوستيان https://isid.research.ac.ir/Nazila_Poustian

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir