اعضاء هیئت علمی گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دكتر علي اصيليان CV
 دكتر فريبا ايرجي CV
 دكتر ذبيح الله شاهمرادي CV
دكتر فرحناز فاطمي CV
دكتر گيتا فقيهي CV
دكترفاطمه مختاري  CV
دكتراميرحسين سيادت CV
 
دکتر فاطمه محقق  
دکتر مینا صابر  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir