اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر سید علی موسوی  CV
دکتر فرشته اشتری  CV
دکتر مسعوداعتمادی فر  CV
دکتر کیوان بصیری  CV
دکتر احمدچیت ساز  CV
دکتر فریبرزخوروش  CV
دکتر محمدزارع  CV
دکتر محمدسعادت نیا  CV
دکتر وحید شایگان نژاد  CV
دکتر مجیدقاسمی  CV
دکتر محمدرضانجفی  CV
دکتر جعفرمهوری  CV
دكتر بهناز انصاري  CV
دكتر مهري سالاري CV
 
دکتر هلیا حمصیان cv

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir