اعضاء هیئت علمی گروه کودکان هماتولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر ناهید رئیسی CV
2 دکتر مجید قنوات CV
3 دكتر عليرضا معافي CV
4 دكتر سعيد يوسفيان CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir