اعضاء هیئت علمی گروه کودکان هماتولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر عليرضا معافي CV
دكتر ناهيد رئيسي CV
دكتر مجيد قنوات CV
دكتر سعيد يوسفيان CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir