اعضاء معاونت EDO

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی سمت - شرح وظایف شماره تماس عکس
1 دکتر شهرزاد شهیدی فوق تخصص بیماری های کلیه

مسئول دفتر

و عضو هیات علمی گروه داخلی

37929116  
2 دکتر مریم آویژگان دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

کارشناس برنامه ریزی درسی

و عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی

37929115  
3 خانم فریبا عامری دیپلم علوم انسانی متصدی امور ارزشیابی اعضای هیات علمی و ارزشیاب دروس برنامه ملی 37929149  
4 آقای محمدجواد زنگنه دیپلم هنر متصدی امور دفتری EDO و مسؤول بیمه تکمیلی دانشکده پزشکی 37929115-16  
5 خانم بهنوش شجاعی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناس برنامه عملیاتی 37929116  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir