اعضاء معاونت EDO

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت - شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر شهرزاد شهیدی عضو هیات علمی گروه داخلی-مسئول دفتر فوق تخصص بیماری های کلیه 37929115  
دکتر مریم آویژگان کارشناس برنامه ریزی درسی دکترای برنامه ریزی درسی 37929116  
دکتر وجیهه وفامهر کارشناس پژوهش و ارزشیابی پزشک عمومی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی 37929116  
خانم فریبا عامری متصدی امور ارزشیابی اعضای هیات علمی   37929149  
آقای محمدجواد زنگه متصدی امور دفتری EDO عکاسی 37929115  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir