اعضاء معاونت EDO

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-13:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی سمت - شرح وظایف شماره تماس عکس
دکتر شهرزاد شهیدی فوق تخصص بیماری های کلیه

مسئول دفتر

و عضو هیات علمی گروه داخلی

37929115  
دکتر مریم آویژگان دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی کارشناس برنامه ریزی درسی 37929116  
دکتر وجیهه وفامهر

دکترای پزشکی عمومی و

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

کارشناس پژوهش و ارزشیابی 37929116  
خانم فریبا عامری دیپلم علوم انسانی متصدی امور ارزشیابی اعضای هیات علمی 37929149  
آقای محمدجواد زنگنه دیپلم هنر متصدی امور دفتری EDO 37929115  
آقای محمد هرتمنی دیپلم ریاضی کمک کارشناس آموزش 37929115  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir