اعضاء معاونت EDO

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت - شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر شهرزاد شهیدی عضو هیات علمی گروه داخلی-مسئول دفتر فوق تخصص بیماری های کلیه 37929115  
دکتر مریم آویژگان کارشناس برنامه ریزی درسی دکترای برنامه ریزی درسی 37929116  
دکتر وجیهه وفامهر کارشناس پژوهش و ارزشیابی پزشک عمومی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی 37929116  
خانم فریبا عامری متصدی امور ارزشیابی اعضای هیات علمی   37929149  
آقای محمدجواد زنگه متصدی امور دفتری EDO عکاسی 37929115  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir