اعضاء معاونت EDO

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی سمت - شرح وظایف شماره تماس عکس
1 دکتر شهرزاد شهیدی فوق تخصص بیماری های کلیه

مسئول دفتر

و عضو هیات علمی گروه داخلی

37929116  
2 دکتر مریم آویژگان دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی کارشناس برنامه ریزی درسی 37929115  
3 دکتر وجیهه وفامهر

دکترای پزشکی عمومی و

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

کارشناس پژوهش و ارزشیابی 37929115  
4 خانم فریبا عامری دیپلم علوم انسانی متصدی امور ارزشیابی اعضای هیات علمی 37929149  
5 آقای محمدجواد زنگنه دیپلم هنر متصدی امور دفتری EDO 37929115-16  
6 آقای محمد هرتمنی دیپلم ریاضی کمک کارشناس آموزش 37929116  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir