اعضاء معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در معاونت رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر نسترن ایزدی مود  معاون امور هیئت علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل متخصص سم شناسی بالینی 37929096

دکتر فریبا ایرجی مدیر اجرایی واحد جذب فراخوان هیات علمی متخصص  پوست 37929096
دکتر سمر سید یا حسین مدیر روابط بین الملل

دکتری تخصصی |ژنتیک و بیولوژی مولکولی

37929096  
دکتر صدیقه صابری مدیر روابط بین دانشگاهی دکتری تخصصی قارچ و انگل 37929096  
دکتر فاطمه سادات مصطفوی قائم مقام روابط بین الملل و بین دانشگاهی دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096  
مریم محمدی فرد کارشناس روابط بین الملل کارشناسی ارشد آی تی 37929096  
دکتر حمید بهرامیان دبیر کمیته منتخب دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096  
الهام فرازمند کارشناس کمیته ارتقا کاردانی 37929096  
دکتر رسول محمدی مدیر امور رفاهی هیات علمی دکتری تخصصی قارچ و انگل 37929096  
رسول ناظمی کارشناس امور رفاهی اعضای هیات علمی کارشناس معارف اسلامی گرایش حقوق 37929048  
دکتر بهجت السادات مویدی مسئول دفتر فرهیختگان

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

 

   
زهره حجت الاسلامی مسئول دفتر دفتر فرهیختگان دیپلم    
حجت اله بهرامیان

مسئول دفتر

دیپلم 

37929096

 

 

 

4
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir