اعضاء معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-13:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت - شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
واحد معاونت اداری مالی
دکتر بهرام نصراصفهانی معاون اداری مالی دانشیار گروه میکروبیولوژی 37929096
حجت اله بهرامیان مسئول دفتر معاونت اداری مالی دیپلم


37929096

 
         
         
واحد امور مالی
سوسن مظاهری مسئول حسابداری کارشناسی ارشد  37929063  
سیده فاطمه میرسنبل  حسابدار - تنظیم حسابها و دریافت و پرداخت دیپلم 37929057  
مرتضی نفیسی پور حسابدار -  رسیدگی به اسناد فوق دیپلم 37929008  
 آیت اله هونجانی

حسابدار

تهیه و تنظیم حقوق و مزایا اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی دانشکده

تهیه و نتظیم لیست و احکام سنوات اعضای محترم هیات علمی دانشکده

تهیه و تنظیم لیست محرومیت از مطب ،

حق التدریس و ماموریت اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی

تهیه و تظیم لیست اضافه  کار و البسه کارکنان و ماموریت - سایر امور محوله

کارشناسی 37929008  
قاسمعلی جعفری حسابدار - بیمه تامین اجتماعی و تنظیم اسناد متفرقه دیپلم 37929057  
هادی طغیانی طرحهای تحقیقاتی  و حقوق و مزایا دستیاران کارشناسی 37929057  
         
واحد کارگزینی
 یاسر پریشانی  مسئول کارگزینی کارشناسی ارشد 37929099  
زهرا عبدالعباس کارگزین دیپلم 37929079  
سمیه بحرینی ماشین نویس دیپلم 37929079  
 مهدی سهرابی متصدی آموزش کارکنان کارشناسی 37929056  
افسانه وهابی متصدی امور هیات علمی دیپلم 37929056  
افسانه نصر متصدی امور ارزشیابی دیپلم 37929045  
واحد تدارکات
یدالله شریفیان منش مسئول تدارکات کارشناسی 37929111  
ابوالقاسم قدسی کارپرداز دیپلم 37929070  
احمد امینی کارپرداز دیپلم 37929070  
مهدی جعفر پیشه کارپرداز فوق دیپلم 37929070  

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir