اعضاء معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/22-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت - شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر بتول هاشمی بنی مشاور معاون اداری مالی  دکتری علوم تشریحی 37929096
دکتر محمد ابطحی مدیر داخلی  دکتری حشره شناسی 37929090
اکرم مظاهری مسئول دفتر اداری مالی دیپلم 37929000  
حجت الله بهرامیان متصدی امور دفتری دیپلم 37929096
قاسمعلی جعفری مسئول امور قرادادها دیپلم کامپیوتر

37929057
 

یدالله شریفیان مسئول خدمات دانشکده پزشکی

کارشناسی حسابداری دولتی

 37929063
مهندس مژگان اثنی عشری مسئول بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه   کارشناسی ارشد 37929083

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir