اعضاء معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت - شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
واحد معاونت اداری مالی
دکتر بهرام نصراصفهانی معاون اداری مالی استاد گروه میکروبیولوژی 37929096
حجت اله بهرامیان مسئول دفتر معاونت اداری مالی دیپلم تجربی


37929096

واحد امور مالی
سوسن مظاهری مسئول حسابداری

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 37929063
سیده فاطمه میرسنبل  حسابدار - تنظیم حسابها و دریافت و پرداخت دیپلم تجربی 37929057
مرتضی نفیسی پور حسابدار -  رسیدگی به اسناد کاردانی حسابداری 37929008
 آیت اله هونجانی

حسابدار

تهیه و تنظیم حقوق و مزایا اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی دانشکده   -تهیه و نتظیم لیست و احکام سنوات اعضای محترم هیات علمی دانشکده -تهیه و تنظیم لیست محرومیت از مطب ، حق التدریس و ماموریت اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی -تهیه و تظیم لیست اضافه  کار و البسه کارکنان و ماموریت - سایر امور محوله

کارشناسی رادیولوژی 37929008
قاسمعلی جعفری حسابدار - بیمه تامین اجتماعی و تنظیم اسناد متفرقه دیپلم کامپیوتر 37929057
هادی طغیانی طرحهای تحقیقاتی  و حقوق و مزایا دستیاران کارشناسی حسابداری 37929057
حمیدرضا دایی زاده امین اموال دانشکده دیپلم تجربی 37929061
واحد کارگزینی
 یاسر پریشانی

 مسئول کارگزینی

نظارت بر صدور اعلام وضعیت مانده مرخصی کارکنان - ارائه گزارش های آماری از کارکنان  - انجام امور  کلیه مکاتبات مرتبط - نظارت بر فرآیند های ارتقاء رتبه و طبقه - نظارت بر کلیه لیست های مزایای  کارکنان - رابط و کاربر دو سامانه ارزیابی عملکرد و تردد

کارشناسی ارشد 37929099
زهرا عبدالعباس

کارگزین

صدور احکام سالیانه پرسنل،ارتقاء رتبه،ارتقاء طبقه،اعمال مدرک تحصیلی و ... - ثبت نام ارتقاء رتبه در سایت مربوطه و پیگیری صورتجلسات - بررسی پرونده های پرسنلی از لحاظ رتبه،طبقه،سنوات و .... - تهیه لیست حق لباس و حق مسکن - تنظیم صورتجلسه ارتقاء طبقه - بایگانی پرونده های پرسنلی

دیپلم 37929079
سمیه بحرینی

ماشین نویس

صدور احکام سالیانه پرسنل،ارتقاء رتبه،ارتقاء طبقه،اعمال مدرک تحصیلی و ... -ثبت نام ارتقاء رتبه در سایت مربوطه و پیگیری صورتجلسات و سامانه نقل و انتقالات - بررسی پرونده های پرسنلی از لحاظ رتبه،طبقه،سنوات و .... - تهیه گزارشات  - تنظیم صورتجلسه ارتقاء طبقه - بایگانی پرونده های پرسنلی

دیپلم 37929079
 مهدی سهرابی

متصدی آموزش کارکنان

مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشکده - صدور احکام نیروهای  مرکز تحقیقات - پاسخگوئی به مراجعات     - بایگانی پرونده های پرسنلی

کارشناسی 37929056
الهه نجفی

کارشناس امور اداری

صدور احکام و پیگیری امور فولتایمی اعضای هیات علمی - کلیه امور مرتبط با مرخصی اعضای هیات علمی - صدور احکام ماموریت اعضای هیات علمی

اجرای پروژه فرم های ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی - راهبر نرم افزار حضور و غیاب کسری مربوط به اعضای هیات علمی - انجام امور کلیه مکاتبات مرتبط با اعضای هیات علمی - تنظیم قراردادهای حق التدریس اعضای هیات علمی

پاسخگویی به مراجعات - بایگانی پرونده های اعضای هیات علمی

کارشناسی 37929010
         
واحد مرکز کامیپوتر
مهندس سیروس مظاهری

مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی

مدیریت واحد سمعی و بصری دانشکده پزشکی - مدیریت ، طراحی و راه اندازی سایت دانشکده پزشکی (دروپایل) - پشتیبانی و رفع عیب سرور های دانشکده پزشکی

مدیریت ویروس یاب دانشکده پزشکی - نظارت بر خریدهای سخت افزاری دانشکده پزشکی  - پاسخگویی به مشکلات VPN دانشجویان – اعضای هیات علمی – کارکنان

پشتیبانی از 12 دستگاه وایرلس Accecpont  موجود در کل مجموعه شبکه دانشکده

کارشناسی- کامپیوتر 37928102  
وحید حیدری

سرویس دهی کامل کامپیوتر های دانشکده پزشکی و پیراپزشکی -ویروس یابی کلیه کامپیوتر های دانشکده - کابل کشی و گسترش شبکه دانشکده

اضافه نمودن و یا تعمیر Nod های شبکه به ضرورت - تعمیر سخت افزار های کامپیوتر های دانشکده پزشکی- سرویس دهی و پشتیبانی از کلیه کامپیوتر های کارگاه آموزشی

 

  37928104  
آرش شجری

مسئول سخت افزار مرکز کامپیوتر -سرویس دهی کامل کامپیوتر های دانشکده  - ویروس یابی کلیه کامپیوتر های- گسترش شبکه دانشکده با همکاری همکاران سمعی بصری - تعمیر سخت افزار های کامپیوتر های - مدیریت کلیه دستگاه های  UPS دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی - گسترش، توسعه و پشتیبانی از شبکه  داخلی و وایرلس دانشکده

  37928104  
داوود مهدور

مدیریت اتوماسیون اداری - سرویس دهی کامل کامپیوتر های - ویروس یابی کلیه کامپیوتر ها- گسترش شبکه دانشکده با همکاری همکاران سمعی بصری- گسترش، توسعه و پشتیبانی از شبکه  داخلی و وایرلس دانشکده- تعمیر سخت افزار های کامپیوتر های دانشکده پزشکی- ساخت و طراحی اسلاید های مختلف در جشن ها و سمینارهای دانشکده در طول سال

کارشناسی کامپیوتر 37928104  
هاجر شهیدی راد

بروز رسانی ویروس یاب دانشکده پزشکی

طراحی و بارگذاری و به روز رسانی و بارگذاری  اخبار وب سایت دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و مرکز کامپیوتر

سرویس دهی و ویروس یابی کلیه کامپیوتر های مرکز کامپیوتر و دانشکده پزشکی

پاسخگویی و راهنمایی به ارباب رجوع

پشتیبانی از سرور حسابداری تعهدی و پژوهشی

کارشناس فنی سامانه نگاه (اطلاعات اعضاء هیات علمی )

کارشناسی کامیپوتر 37928102  
آزاده بابایی

بروز رسانی ویروس یاب دانشکده پزشکی

طراحی و بارگذاری و به روز رسانی و بارگذاری  اخبار وب سایت دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و مرکز کامپیوتر

سرویس دهی و ویروس یابی کلیه کامپیوتر های مرکز کامپیوتر و دانشکده پزشکی

تهیه و تدوین کلیپ و فیلم و کارهای گرافیکی

کارشناس فنی سامانه نگاه (اطلاعات اعضاء هیات علمی )

کارشناسی کامیپوتر

و

کارشناسی زبان انگلیسی

37928101  
واحد تدارکات
یدالله شریفیان منش

مسئول تدارکات و خدمات 

شرکت در جلسات کمیته خرید- نظارت بر امور پرسنلی خدمات،- تدارکات و تاسیسات

پیگیری و نظارت بر جابجایی تجهیزات اداری و آزمایشگاهی در سطح دانشکده

نظارت بر عملکرد خودروهای استیجاری - نظارت  و پیگیری طرح های عمرانی دانشکده (هماهنگی با پیمانکاران و کارگزان ساختمانی  - نظارت بر امور خدماتی و تدارکات کلیه امتحانات که در دانشکده پزشکی انجام می شود

کارشناسی حسابداری دولتی 37929111
ابوالقاسم قدسی کارپرداز دیپلم 37929070
احمد امینی کارپرداز دیپلم 37929070  
مهدی جعفر پیشه کارپرداز کاردانی 37929070  

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir