اعضاء شورا

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

1- رئیس دانشکده (رئیس شورا)

2- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده (نایب رئیس)

3- معاون پژوهشی دانشکده

4- نمایندگان رشته هایی که مجری دوره های تخصصی هستند با درجه استاد یاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق

5-دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوهشی

اعضای بند 4 به پیشنهاد گروه و حکم رئیس دانشکده و به مدت یکسال منصوب خواهند شد

اعضای بند 5 به پیشنهاد معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده و حکم رئیس دانشکده به مدت یکسال منصوب خواهند شد

انتصاب مجدد اعضای مندرج در بند 4 و 5 بلا مانع است

اسامی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

1-سرکارخانم دکتر شهناز رضوی عضو  محترم هیئت علمی گروه علوم تشریحی

 2-جناب آقای دکتر بهمن رشیدی عضو محترم هیئت علمی گروه علوم تشریحی

3- جناب آقای دکتر سید حسین حجازی عضو محترم هیئت علمی  گروه انگل و قارچ شناسی

4-جناب آقای دکتر نادر پسته چیان عضو محترم هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

5- سرکارخانم دکتر زیبا رجایی عضو محترم هیئت علمی  گروه فیزیولوژی

 6- سرکار خانم دکتر مریم راد احمدی عضو محترم هیئت علمی گروه فیزیولوژی

7- جناب آقای دکتر داریوش شهبازی عضو محترم هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

8- جناب آقای دکتر احمد شانئی عضو محترم هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

9- جناب آقای دکتر یوسف قیصری عضو محترم هیئت علمی  گروه ژنتیک و بیولوژی ملکولی

10- سرکارخانم دکتر پروانه نیک پور عضو محترم هیئت علمی گروه ژنتیک و بیولوژی ملکولی

11-جناب آقای دکتر علیرضا عندلیب عضو محترم هیئت علمی  گروه ایمنی شناسی

12- جناب آقای دکتر مزدک گنجعلی خان خاکمی عضو محترم هیئت علمی  گروه ایمنی شناسی

13- سرکارخانم دکتر شراره مقیم عضو  محترم هیئت علمی گروه میکروب شناسی

14-جناب آقای دکتر حسین فاضلی عضو محترم هیئت علمی گروه میکروب شناسی

15-جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرتضوی عضو محترم هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی

16- سرکارخانم دکتر حوریه انصاری عضو محترم هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی

17- جناب آقای دکتر سید محمد ابطحی رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی

18- سرکار خانم دکتر مریم یاری عضو محترم هیئت علمی گروه طب ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir