اعضاء

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/22-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

دبیر شورا: دکتر علیرضا صفائیان
اعضاء شورای پژوهشی

آقایان :

دکتر محمد امامی - دکتر غلامرضا خیرآبادی - دکتر کیهان گلشنی - دکتر مهدی راستی - دکتر کیوان  بصیری - دکتر علیرضا پیمان - دکتر مهرداد محمدی -دکترمحمد رضا قضاوی - دکتر سعید ابریشم کار - دکتر علی عندلیب - دکتر عظیم هنرمند - دکتر حسین قضاوی  - دکتر بهروز عطایی - دکتر غلامعلی دوروشی -دکتر داریوش شهبازی - دکتر حسین شهبازی - دکتر محمد رضا شریفی - دکتر علی حاجی غلامی -دکتر علی محمد فاطمی - دکتر حامد خواجه باشی -دکتر مسعود صیادی - دکتر امیر رضا سجادیه - دکتر محمد شیرزادی - دکتر مسعود اعتمادی فر - دکتر آرمان اطرشی - دکتر علیرضا عندلیب
خانم ها:

دکتر پریسا طاهری - دکتر فرشته ستار - دکتر فردوس محرابیان- دکتر نرگس معتمدی - دکتر نپتن سلطانی -دکتر آذر نعیمی - دکتر گیتا فقیهی -دکترنادیا نجفی زاده - دکتر مریم مرادی -دکتر ارمیندخت شاه ثنایی - دکتر زهراغیور - دکتر روشنک  ابوترابی - دکتر زهرا امینی - دکتر مژگان مرتضوی - دکتر رضوان صالحی دوست

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir