اعضاء

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/16-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

دبیر شورا: دکتر زهرا دانا سیادت
اعضاء شورای پژوهشی

آقایان :

دکتر محمد امامی - دکتر فرشاد روغنی - دکتر غلامرضا خیر آبادی - دکتر بابک وحدت پور - دکتر کیهان گلشنی- دکتر مهدی راستی - دکتر کیوان بصیری - دکتر علیرضا پیمان - دکتر مهراد محمدی - دکتر حمید رضا ابطحی - دکتر علیرضا عندلیب - دکتر داریوش شهبازی- دکتر علی عندلیب - دکتر حسین فاضلی - دکتر حسین صانعیان - دکتر محمد رضا شریفی - دکتر دکتر محمد مظاهری - دکتر سعید ابریشم کار - دکتر بهروز عطایی - دکتر عظیم هنرمند -  دکتر مجتبی اکبری.
خانم ها:

- دکتر فردوس محرابیان -  دکتر گیتا فقیهی- دکتر آتوسا ادیبی - دکتر نسترن ایزدی مود - دکتر شهناز رضوی  - دکتر شقایق حق جوی جوانمرد - دکتر آذر نعیمی- دکتر زهرا غیور -دکتر سپیده طلوعی - خانم بهشته طغیانی - دکتر نادیا نجفی زاده -دکتر نرگس معتمدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir