اعتباربخشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/02-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

خبر شماره یک: جلسه هماهنگی با روسای بخش های آموزشی مراکز آموزشی درمانی با موضوع اعتباربخشی آموزشی از ساعت 8:30 لغایت 10 روز سه شنبه مورخ 96/2/26 به دبیری معاونت درمان دانشکده در تالار ادیب دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه مبانی و مفاهیم اعتباربخشی، نقش و مسئولیت روسای بخش های آموزشی در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات آموزش و دستیابی به استانداردها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  

خبر شماره دو: جلسه افتتاحیه ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی، از ساعت 8:30  لغایت 9:30 روز چهار شنبه مورخ 96/2/27 با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، نمایندگان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارزیابی اعتباربخشی آموزشی، روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی تشکیل گردید. در این جلسه پس از انجام معارفه و تبیین فرآیند ارزیابی بیرونی، معاونت درمان دانشکده گزارشی از فرآیند جاری سازی استانداردها از زمان ابلاغ تا کنون، فرآیند ارزیابی درونی و نتاج آن همراه با مداخلات اصلاحی صورت پذیرفته ارائه نمود. سپس اسامی مراکز منتخب جهت ارزیابی اعلام و ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی درمانی آغاز گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir