اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-5:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی نامه ای از طرف مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تاریخ جدید برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی در روزهای 21 لغایت 23 تیر ماه سال 1399 می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir