اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه توانمندسازی اعضای هیات علمی با عنوان آموزش آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی و آماده سازی پرونده های مربوط با صدور گواهی در روز 4شنبه مورخ 98/11/2 از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir