اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/04-7:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم گروه های بالینی
جلسات علمی بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه آموزش رفتار حرفه ای  ویژه اساتید گروههای بالینی  طبق برنامه پیوست هر دوشنبه از ساعت  7/30 الی 9  در تالار هشت گوش دانشکده برگزار میشود .در پایان جلسات با توجه به ساعات حضور گواهی توانمندسازی صادر میگردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir