اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « اخلاق در پژوهش» در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ چهارشنبه ۱۲-۱۰  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir