اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « EBM در آموزش» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۹/۰۰-۷/۱۵  برگزار می گردد.
مکان: بیمارستان فیض
مدرس: سرکار خانم دکتر زهرا امينی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir