اطلاعیه پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد در رشته "یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته "یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی" از میان اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ظرفیت محدود نموده است. این پذیرش از طریق مصاحبه و بدون نیاز به شرکت در آزمون کتبی در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می شود. شروع دوره مهر سال تحصیلی 99-98 و ثبت نام تا تاریخ 98/5/31 خواهد بود. داوطبان برای ثبت نام به پایگاه reg.tums.ac.ir مراجعه فرمایند. ضمناً حداقلهای آموزش دوره در پایگاه etums.tums.ac.ir قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 88965909-021 ارائه می شود.

فراخوان

راهنمای پذیرش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir