اطلاعیه در خصوص نوبت دوم واکسیناسیون هپاتیت ب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترمی که در نوبت اول واکسیناسیون هپاتیت ب شرکت نموده اند می رساند جهت واکسیناسیون نوبت دوم در روز شنبه مورخ 97/4/23 از ساعت 8:30 لغایت 12 با در دست داشتن کارت واکسن به اتاق شورای گروه آسیب شناسی مراجعه نمایند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir