اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان برای متقاضیان جذب در مؤسسات علمی کشور

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

متقاضیان جذب در مؤسسات علمی کشور که خواهان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می باشند می توانند با مراجعه به سامانه های رسمی مربوط به فراخوان جذب هیأت علمی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایند. ضمنا چگونگی بهره مندی از سایر تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سامانه بنیاد به آدرس www.bmn.ir در دسترس است.

نامه بنیاد ملی نخبگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir