اطلاعیه آموزش اتوماسیون اداری جدید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برای مشاهده فیلم های آموزشی اتوماسیون اداری جدید اینجا کلیک نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir