اطلاعیه آزمون مصاحبه دکترای تخصصی (Ph.D) انگل شناسی پزشکی سال تحصیلی 98-99

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع کلیه داوطلبین مصاحبه دکترای تخصصی انگل شناسی می رساند که آزمون در روز دوشنبه مورخ 98/5/28  صبح و بعد از ظهر بر مبنای حروف الفبا به شرح جدول برگزار می گردد.

محل برگزاری آزمون :اصفهان –خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده پزشکی- گروه انگل شناسی پزشکی- طبقه اول گروه انگل شناسی .

زمان برگزاری آزمون: ساعت شروع آزمون صبح: ساعت 8 و آزمون بعد از ظهر: ساعت 14

لازم به ذکر است که داوطلبان عزیر بایستی یکساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون حضور پیدا کنند.

  • داوطلبان عزیز پایان نامه خود را همراه داشته باشند.
  • گواهیهای تدریس صرفاً با تایید معاون و یا مدیر آموزشی دانشکده یا دانشگاه مورد قبول می باشد.
  • گواهیهای طرحهای تحقیقاتی صرفاً با تایید معاون و یا مدیر پژوهشی دانشکده یا دانشگاه مورد قبول می باشد.
  • داوطلبان بایستی اصل مدارک خود را نیز بهمراه داشته باشند، در غیر اینصورت مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهند شد.
  • داوطلبان محترم می توانند در روز مصاحبه مدارک جدید را نیز ارائه نمایند.

تلفنهای پاسخگویی: 03137929033-03137929089-03137929107

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir