اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/16-4:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 روز سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت   11.30-12.30           عنوان سخنرانی : Cell Therapy

 روز چهارشنبه 16 اردیبهشت  ساعت 12-13                    عنوان سخنرانی : NK cell Therapy in Cancer

مکان:دانشکده پزشکی- تالار طباطبایی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir