اصلاحیه October 2015

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/03-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اعضای محترم دانشکده پزشکی:

اصلاحیه های جدید مایکروسافت متعلق به ماه جاری به منظور بالا بردن امنیت ویندوز بر روی سایت مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir