اسلاید های آموزشی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تذکر:

لطفا برای مشاهده و دریافت اسلاید های آموزشی کلاس های کارگاه کارآموزی به قسمت برنامه درسی کارآموزی پزشکی اجتماعی مراجعه نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir