اسلاید های آموزشی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تذکر:

لطفا برای مشاهده و دریافت اسلاید های آموزشی کلاس های کارگاه کارآموزی به قسمت برنامه درسی کارآموزی پزشکی اجتماعی مراجعه نمایید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir