اسلایدها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/24-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 phobia  DrAttari  Phobia.pptx
 psychopharmacology  DrAttari  psychopharmacology.pptx
 OSCE  DrAttari  OSCE.ppt
ECTpresentation1 DrAttari ECTpesentation1.pptx
Schizophrenia DrAttari schizophrenia.pptx
Badnews DrAttari badnews.ppt
asd&ptsd DrAttari asd&ptsd.pptx
Anxiety Dr.Kheirabadi Anxiety_disorders-Students.ppt
Detoxification Dr.Kheirabadi Detoxification.ppt
Schizophrenia -students Dr.Kheirabadi Schizophrenia -students.ppt
 مصاحبه انگيزشي Dr.Mousavi  abstinence edu..ppt
 پرخاشگري و تهاجم Dr.Mousavi  Agg.Viol.ppt
 كاتاتونيا Dr.Mousavi Catatonia.ppt 
Conversion Dr.Mousavi  ConversionD..ppt 
مداخله دربحران Dr.Mousavi crisis intervention.ppt 
آرامسازي بيمارپرخاشگر Dr.Mousavi   deescalation.ppt
خودکشی Dr.Mousavi SUICIDE
سندرم نورولپتیک بدخیم Dr.Mousavi NMS
كلكسيوني از گلهاي زيبا Website manager FlowersCollection 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir